Rezervácia

Ochrana osobných údajov

V Angels Restaurant chránime Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli poskytnúť kvalitné služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie, ktoré sa dajú podľa zákona č. 18/2018 Z.z., O ochrane osobných údajov klasifikovať ako osobné údaje. Pri uchovávaní a spracovávaní Vašich osobných údajov sú všetky náležitosti tohto zákona dodržiavané v plnej miere. Pre uskutočnenie rezervácie potrebuje údaje ako:

  • E-mail
  • Telefónne číslo

Tieto údaje sú uchovávané v našich chránených databázach na našich serveroch. Vaše údaje spracovávame za účelom vybavenia Vašej rezervácie. Tieto údaje sú takisto nutné pre náš účtovný systém podľa zákona č.431/2002 Z.z. V prípade, že si želáte svoje údaje z nášho systému vymazať, kontaktujte nás z predmetného emailu na adresu angels@angelsrestaurant.sk. Vaše údaje budú odstránené.

Na meranie rôznych štatistík na našej stránke používame nástroje a služby určené pre internetový marketing, najmä služby spoločnosti Google (AdWords, Analytics, remarketing a pod.). Pre účely využitia niektorých marketingových nástrojov je potrebné využitie meracieho kódu služby Analytics ako aj využitie súborov cookies pre šírenie informácií, optimalizácie a zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev našich webových stránok. Návštevníci sa môžu odhlásiť z Google Analytics pre inzerciu v reklamných sieťach prostredníctvom správcu nastavení reklám Google alebo aktivovaním príslušných obmedzení vo svojom webovom prehliadači. Informácie o správaní sa na našej stránke však z týchto nástrojov nedokážeme konkrétne priradiť na daného zákazníka.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej rezervácie, či poskytnutie konkrétnej služby. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Odoslaním formulára rezervácie nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely nám udeľujete súhlas na následné marketingové oslovovanie s prípadnými ponukami. V súlade s § 28 zákona č. 18/2018 Z.z. máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania účelu, jeho vybavenia a po dosiahnutí účelu maximálne po dobu troch rokov.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Kupujúci má právo na začatie konania podľa §100 zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov.

Kontakty

Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 22:00
Streda 08:00 - 22:00
Štvrtok 08:00 - 22:00
Piatok 08:00 - 22:00
Sobota 10:00 - 22:00
Nedeľa 10:00 - 15:00
Horná 25
974 01 Banská Bystrica
(vchod zo Skuteckého ulice)
Mapa Banská Bystrica

Rezervujte si miesto

E-mailom alebo telefonicky sa s Vami spojíme,
aby sme potvrdili a dohodli podrobnosti rezervácie.